Βιομηχανικά Ορυκτά

Εχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε Μπετονίτη και Ζεόλιθο σε διάφορες ογκομετρίες για βιομηχανική χρήση και για υποστρώματα

Εχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε Μπετονίτη και Ζεόλιθο σε διάφορες ογκομετρίες για βιομηχανική χρήση και για υποστρώματα